Materiał
siewny

Kwotowanie
produkcji mleka

PROW

Owoce
i warzywa
w szkole

Mleko
w szkole

Pomoc
Żywnościowa

Branżowy Program Promocji

Analizy
i prognozy  rynkowe

Rejestracja przedsiębiorców

Embargo rosyjskie

 

Uwaga:

  • Rachunek bankowy do obsługi operacji zgodnych z przeznaczeniem rachunku bankowego.

  • Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Agencji Rynku Rolnego właściwego dla tytułu wpłaty.

  • Agencja Rynku Rolnego wymaga podania numeru ARR w tytule przelewu bankowego / dowodu wpłaty – nadanego w procesie rejestracji przedsiębiorców.

  • Agencja Rynku Rolnego prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na wybór numeru rachunku bankowego właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.Pobierz:

Numery rachunków bankowych (MsWord - 46 KB)